เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
Keepvid562f 35 Keepvid257h
Hydra--Dus 35 Hydra--Dus
PeterApord 35 PeterApord
Asflt93mah 35 Asflt93mah
ปณิธาน ถัน 35 4
มารุต อัมราลิขิต 60 36
.บริษัท ไตรพีระ จำกัด 60 27
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จำกัด 35 66
ภพพล 35 8
สุรัตน์ หมัดแก้ว 35 13
นายจำเริญ แดงกระโทก 35 49
ทศพล 50 234
วีรภัทร์ 60 161
.บริษัท ไตรพีระ จำกัด 35 54
พรชัย ชินสุวรรณพานิช 35 12