เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
35
เฉลิมชัย สมณา 50 47
กุลฉัตร กุสี 50 44
พงศกร 35 4
วรกิจ ดีเสมอ 60 37
นิกูล 60 100
ทรงเดช อรชร 60 46
พจมาลย์ พันธ์กิ่ง 35 12
ชัชชญา ไชเขียว 35 4
สิริวัฒกก์ 35 140
ทศพร ขันทโรจน์ 35 4
เรืองวิช 60 400
สุรพจน์ 60 50
เกื้อกูล 35 63
วัชระ เลิศเจริญค้า 60 100