เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
นายณฐรัช ณดุลยศิริพงษ์ 35 37
พิมพ์พร ยังมีสุข 35 12
คุณพนมกร สอนสมนึก 35 100
สสสสสสสสสสสันติ 40 27
กาญจน์กวิน ธัญญเกียรติโภคิน 35 30
อดิสรณ์ แก่นแก้ว 35 ุ6
ศรัญญา สุขสวัสดิ์ 35 174
ฐากร ทวีศรี 35 23
บริษัท อินโทร อาร์คิเทค จำกัด 35 8
ปภาดา 35 21
พุฒิสรรค์ 35 176
บจก.ไฮเอ็ชฯ 50 24
วนิดา สงวนรัตน์ 35 6
นายอำนาจ แก้วฉอ้อน 35 18
ศุภชัย 50 36