เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
อสมาภรณ์ ทองลี้ 60 281
ศุภณัฐ รอดทอง 60 17
เบญจรัตน์ ทัศนาบูรณ์ 35 10
เพียงเพ็ญ รัตนวงศ์ 60 17
เพียงเพ็ญ รัตนวงศ์ 35 78
พงษ์ศักดิ์ 60 135
กชกร เทียมประกอบกิจ 35 18
พีดีเฮ้าส์รับสร้างบ้าน สาขารามอินทรา 35 16
ภานุวัฒน์ พนานิธิ 35 70
นายดนุ ศุภรักษ์เกียรติ 50 31
เฉลิมชัย สมณา 50 47
กุลฉัตร กุสี 50 44
พงศกร 35 4
วรกิจ ดีเสมอ 60 37
นิกูล 60 100