เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
centerpile.com 35 centerpile.com
นายเกื้อสกุล ภู่ระหงษ์ 35 20
ทินวัฒน์ โรจนเดชากุล 35 8
วัชรพงษ์ อำนาจสัตย์ซื่อ 60 1326
pps home 50 72
นิพนธ์ ชัยวิมล 35 54
ดนัย พงษ์เภตรารัตน์ 50 30
จรูญโรจน์ ผสมทรัพย์ 60 2
อบต.โคกลำพาน 35 10
สุชาติ 35 11
อบต.โคกลำพาน 35 10
วิภา 60 350
กวินพัฒน์ ทับทิมเจริญรัชต์ 40 50
มนตรา วิเศษศักดิ์ 60 50
จุฑาพร 35 15