เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
นางสาวเพชรดา ยุธิษยานุวัฒ์ 50 150
สุรัสดา นิปริยาย 60 156
เอกชัย 35 17
รุจ วรรณศิริ 50 9
สง่า บุญแก้ว 35 5
หจก.วาจาจริงการช่าง 60 44
หจก.วาจาจริงการช่าง 35 5
วรานนท์ 35 6
ฤทัยทิพย์ สุนันทา 50 10
ญานิน 35 14
รัฐนันท์ ปรีชากูลเกียรติ 35 22
นิตยา บุตรกระวี 60 120
chuchat koosongdham 60 190
ธนกฤต คำเขียว 60 101
ดวงชีวัน 35 4